WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO ZE STYCZNIA 2013

Już 28 lutego, w czwartek Okręgowa Komisja Egzaminacyjna poinformuje nas o wynikach egzaminu w zawodzie Fototechnik.

Tym samym informacje możemy przekazywać Słuchaczom od tego terminu.