KOLEJNY ROK ZA NAMI!

Już trzeci rok działamy pod szyldem Szkoły Pozytyw w Katowicach! To też kolejna grupa Absolwentów kierunku Fototechnik. Gratulujemy!

Być może czytając ten tekst właśnie zastanawiasz się nad wyborem nauki w naszej szkole i zdobyciem zawodu fotografa? Kilka słów podsumowania pomoże Ci się rozeznać jak zawód ten klasyfikuje się w systemie kształcenia.

Kierunek Fototechnik symbol 313[01], który od początku tego roku przechodzi ministerialną reorganizację w zasadzie programowo pozostaje bez zmian. Przypomnijmy, że na skutek reformy kształcenia zawodowego, dotychczasowa forma nauki w szkole policealnej, dwuletniej została rozbita na dwuetapowy kierunek zakończony kwalifikacjami A.20 o nazwie Rejestracja i obróbka obrazu oraz A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych. Symbol zawodu również zmienił się z 313[01] na 343104.

Aktualnie, od września 2012 roku wszystkie zapisy do szkoły na kierunek Fototechnik realizujemy już według nowego systemu a Słuchacze będą zdawali dwa egzaminy zawodowe odpowiednio dla każdej kwalifikacji. Zagadnienia w pierwszej części nauki (A.20) właściwie pozostały bez zmian w stosunku do starego programu, dalej de facto chodzi o zdobycie umiejętności solidnego fotografowania.

W tym roku pierwsza grupa, która uczęszcza do szkoły do września 2012 skończy naukę w styczniu 2014 roku a następnie, po zdanym egzaminie absolwenci będą mogli podjąć dalszą naukę w ramach kwalifikacji A.25. Dopiero po zdaniu drugiej kwalifikacji uzyskuje się pełny tytuł Fototechnika. Oczywiście nie ma obowiązku kontynuowania nauki, a kwalifikacja A20 nadaje zawód Fotografa, jednak w praktyce duża część przedmiotów związanych z obróbką cyfrową i używaniem programów do grafiki ze środowiska Adobe (Illustrator, InDesign, Flash) została przeniesiona w nowym systemie właśnie do tej kolejnej części nauki nazwanej A.25.

Ostatnią zmianą jaka nastąpi od tego roku, będzie u nas powrót do okresu dwuletniego i odpowiednio kwalifikacja A.20. będzie trwała rok i już po niej w czerwcu nastapi egzamin w zawodzie Fotograf. Dzięki temu Słuchcze będą mogli podjąć naukę na kolejnej kwalifikacji od razu i skończyć cały cykl nauki w dwa lata, tak jak było to prowadzone dotychczas w starym systemie.

Zmiany i zawirowania na tym kierunku mamy nadzieję, że są już za nami i wszystko powoli wraca do normy, dlatego wszystkich zainteresowanych nauką fotografii, zapraszamy i gwarantujemy wysoką jakość kształcenia zarówno w zawodzie fotografa jak i grafika komputerowego.