FOTOTECHNIK – WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI!

Na kierunek Fototechnik mogą zgłaszać się absolwenci liceów, szkół zawodowych oraz gimnazjów, którzy ukończyli lub ukończą w 2012/2013 roku 18 lat.

Jest to więc szansa jakiej dotąd nie było.

W starym systemie kształcenia jedynie absolwenci szkół średnich mogli uczyć się w szkole policealnej na kierunku Fototechnik. Obecnie zawód ten został przeniesiony do puli Zawodowych Kursów Kwalifikacyjnych a naukę można rozpocząć w praktycznie dowolnym momencie swojej edukacyjnej ścieżki.

Zapraszamy do kontaktu – dowiedz się więcej!

tel. 600 085 705

szkola@pozytyw.edu.pl